Σε πρώιμο στάδιο η αγορά του ΙοΤ στην Ευρώπη

To γεγονός ότι το Internet of Things (IoT) αποτελεί μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες, που θα απασχολήσει την παγκόσμια αγορά της τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια, είναι πλέον περισσότερο από ορατό. Ωστόσο, επιχειρήσεις και οργανισμοί μόλις έχουν αρχίσει να “ακουμπούν” τη δυναμική του ΙοΤ, με τις διάφορες αγορές του πλανήτη να έχουν διαφορετικό ρυθμό “ωρίμανσης” ως προς τη νέα τεχνολογική τάση.

Σημαντική άνοδος αναμένεται το 2017: Το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών εταιρειών έχει πλάνα για το ΙοΤΣτην Ευρώπη, περισσότερο από το ένα τρίτο των εταιρειών (το 36%) βρίσκεται στην αρχική φάση της υιοθέτησης μιας στρατηγικής για το ΙοΤ, ενώ το 30% βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού για την υιοθέτηση λύσεων σχετικών με το ΙοΤ. 

Σύμφωνα με μελέτη των Telefónica, Hewlett-Packard Enterprise και PAC, η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αγορά του Ιοτ είναι σε ένα πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην Ευρώπη, γεγονός, ωστόσο, που έχει και δεύτερη μετάφραση, καθώς δείχνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς επί ευρωπαϊκού εδάφους στη διάρκεια του 2017.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, καθώς, σύμφωνα με τους αναλυτές, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η μετάβαση από ένα αρχικό στάδιο υιοθέτησης του ΙοΤ σε μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική.

Αυτήν ακριβώς την πρόκληση αντανακλά το εύρημα της μελέτης, σύμφωνα με το οποίο, μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών εταιρειών αξιοποιεί πλήρως τα δεδομένα που παράγει το IoT, μέσα από εργαλεία analytics, μετατρέποντας τον αυξανόμενο όγκο των δεδομένων IoT σε ουσιαστική πληροφορία που δημιουργεί επιχειρηματική αξία. 

Πάντως, οι επιχειρήσεις της Ευρώπης δείχνουν να έχουν αντιληφθεί ως ένα βαθμό την ανάγκη μιας πιο συνολικής, ώριμης και εις βάθος στρατηγικής για το ΙοΤ. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ερώτηση της έρευνας αν σκοπεύουν να υιοθετήσουν μια στρατηγική IoT data analytics, σχεδόν μία στις δύο εταιρείες (το 48%) απαντά θετικά.

“Στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με το IoT, βρίσκεται η δυνατότητα να αξιοποιήσει κανείς τον τεράστιο όγκο των δεδομένων που παράγονται από τους αισθητήρες και τις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία όλων των έργων IoT εξαρτάται από την ικανότητα των οργανισμών να μετατρέψουν αυτή τη ροή των δεδομένων σε πολύτιμες επιχειρηματικές πληροφορίες”, αναφέρει η μελέτη. 

How would you best describe the current status of your IoT strategy?

Are you currently analysing your IoT data? 

 

Οφέλη
Πάντως, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (IoT & the Data Analytics Challenge: Are European organizations ready to take advantage of the data potential in IoT?), παρά την αργή, ίσως, διείσδυση του ΙοΤ επί ευρωπαϊκού εδάφους, οι επιχειρήσεις κάθε άλλο παρά δείχνουν να αγνοούν τα οφέλη του. Σχεδόν οκτώ στις δέκα εταιρείες (το 77%) προσβλέπουν σε σημαντικά οφέλη, όπως η μείωση του κόστους, μέσα από την υιοθέτηση πρωτοβουλιών σχετικών με το Internet of Things. Το 69% αναμένει βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή, με το 63% να αναφέρει ως προσδοκώμενο όφελος την αύξηση των εσόδων και το 55% την ευκαιρία δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

What are the main goals of your IoT initiatives? 

Προκλήσεις
H έρευνα διαπιστώνει, εξάλλου, ότι ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 88% θεωρεί την ασφάλεια των δεδομένων ως τη βασική πρόκληση, που καλείται να αντιμετωπίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα IoT analytics. 

Επιστροφή...